Botox Uygulaması

Bruksizm yani diş sıkma çeşitli stres durumları sonucu oluşan bir durumdur. Ağızdaki mevcut eksik dişler ve yanlış yapılmış protezler de çene kapanışını olumsuz etkileyerek diş sıkmaya neden olabilmektedir. Uzun dönem diş sıkma sonucu hem dişler hem de çene eklemi zarar görmektedir. Dişlerdeki madde kayıpları çürüğe ve hassasiyete neden olurken, çene eklemindeki bir etkilenme ağız açma problemleri ve ağrıya neden olabilmektedir.

Botox uygulamasının amacı dişlerde ve çene ekleminde oluşabilecek bu kalıcı zararları önlemek ve ağrıyı ortadan kaldırmaktır. Botox uygulamasında çeneyi kapatan kaslar hedeflenerek rahatsızlık vermeyen bir iğne yardımıyla enjeksiyon yapılır. Etkiler tipik olarak birkaç gün içerisinde ortaya çıkar ve etkinin tam olarak belirmesi 1-2 haftayı bulabilir. Botox enjeksiyonu ile çene kasları yaklaşık 3-5 aylık süre gevşetilmektedir. Ancak bu uygulama çene fonksiyonlarının kısıtlanmaması için mutlaka alanında uzman diş hekimlerine yaptırılması gerekir.