Çocuklarda EÇC Hastalığı

4 cocuklarda ecc hastaligi erken cocukluk cagi hastaligi

Plak tarafından tükürüğün de katılımıyla dişte meydana gelen mineral kaybına çürük adı verilmektedir. Erken çocukluk çağı çürüğü (EÇÇ) hastalığı ise 71 aylık veya daha küçük çocuklarda süt dişlerinde 1 veya daha fazla çürük, çürüğe bağlı kaybedilmiş diş veya dolgulu dişin olduğu durum olarak tanımlanmaktadır.
EÇÇ, çürüğün çok tehlikeli bir formudur, dişlerin sürmesinden sonra başlamakta, düz yüzeylerde gelişmekte, hızlı bir şekilde ilerlemekte ve dişlerde kalıcı bir etki bırakmaktadır. Çocuklarda süt dişlerini etkileyen çürükler daimi dişlerin de çürümesine sebep olmaktadır . EÇÇ sadece dişleri etkilememektedir, sonuçları bakımından tüm sağlığı etkilemektedir. EÇÇ olan çocuklar olmayanlara oranla daha yavaş bir gelişim göstermektedirler. EÇÇ olan çocukların bir kısmı olması gereken kilonun altında seyretmektedir çünkü ağrı sebebiyle çocukta yeme isteği azalmaktadır.
Ailelere, bebeklerinin dişlerini emzirdikten sonra veya biberon sonrası bir parça temiz tülbentle silerek temizlemeleri, bu işlemi şeker içeren şurup şeklinde ilaçlar verdikten sonra da tekrarlamaları gerektiği belirtilmelidir. Çocuklarını gece veya gündüz vakti biberonla uykuya yatırıyorlarsa, biberon içerisine şeker içeren sıvı gıdalar koymamaları gerektiği ve en doğru yaklaşımın uyku zamanı çocuğa biberon verilmemesi olduğu söylenmelidir. Ayrıca çocuğun emerken veya biberonla uykuya dalmasına izin verilmemeli, biberon emzik gibi kullanılmamalıdır. Emme bütün bebekler için doğal bir içgüdüdür. Bebeğin karnı doyduktan
sonra hala emme ihtiyacı içindeyse emzik veya içerisinde sadece su bulunan biberon verilebileceği belirtilmelidir. Biberonla beslenen bebekler için bebeğe uyku zamanında süt veya tatlı içecekler vermemeleri, bebeği uyku sırasında 30 dakikadan fazla süre beslenmemeleri,
biberonu emzik gibi kullanmamaları, 1 yaşından sonra diğer sıvılar için bardak kullanmaları önerilmelidir. Emzirilen bebekler içinse beslenme zamanının 30 dakikadan fazla olmamalı, bebeğin emerken uyumaması ve bebeğin sık aralıklarla beslenmekten kaçınılması gerekmektedir.

EÇÇ önemli bir sağlık sorunu olmasına karşın, süt dişlerinin ağızda geçici olması ve öneminin yeterince bilinmemesinden dolayı üzerinde fazla durulmamaktadır. Tedavi edilmeyen EÇÇ, ağrı ve enfeksiyon sonucu konuşmada bozukluğa, öğrenme ve yeme sorunlarına sebep olmaktadır. EÇÇ’ye bağlı erken süt dişi kayıpları ise büyüme ve gelişimin olumsuz etkilenmesine,
ortodontik problemlere, estetik ve psikolojik soruna yol açmaktadır.

Çok küçük çocuklar koruyucu alışkanlıkları yeterince kazanamadıysa ve bu çocuklarda EÇÇ geliştiyse tedavi edici yaklaşım uzman bir diş hekimi tarafından uygulanmalıdır,
çünkü EÇÇ’nin tedavisi hastalığın agresif doğasından dolayı her hasta için spesifik olabilir.