Kuafaj Tedavisi Nedir?

3 kuafaj tedavisi nedir

Kuafaj tedavisi, derin dentin çürüğüne eşlik eden sıcak-soğuk tatlı-ekşi etkenlerle ortaya çıkan ağrılar varsa ayrıca bu ağrılar etken ortadan kaldırıldığında dinen kısa süreli geçici ağrılarsa yapılan tedavi şeklidir. ( Etken ortadan kalktığında geçmeyen uzayan ağrı durumlarında ya da etkene bağlı olmaksızın spontan gelişen zonklar tarzdaki ağrılarda kuafaj tedavisi değil kanal tedavisi uygulanır. ) Amaç çürük dentini kaviteden temizleyip tamir dentin oluşumunu indükleyecek ajanlarla pulpanın canlılığını ve sağlığını korumaktır.